lunes, 20 de octubre de 2008

Concurs de postals de Nadal

El Consell convoca un concurs de postals de Nadal. Hi poden participar tots els usuaris de les llars i residències gestionades per l’IMAS
L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha convocat un concurs de postals de Nadal en el qual poden participar tots els usuaris de les llars i residències que gestiona el Consell de Mallorca: Llar Avinguda Argentina, Llar Reina Sofia, Llar de Felanitx, Llar de Llucmajor, Llar de Manacor, Llar d’Ancians, Residència La Bonanova, Residència Huialfàs i la Residència Bartomeu Quetglas.

La temàtica de les postals ha de ser nadalenca, i els treballs presentats no poden superar la mida DIN-A4, sense limitacions de color o tècnica. Al dors de la postal hi ha d’haver el títol, les dades de la persona participant i el centre on es presenta.

Cada un dels participants haurà de fer arribar la seva proposta a la direcció del seu centre abans del dia 7 de novembre. Un jurat, format pel coordinador de l’àrea assistencial, la direcció de cada centre i la presidència de les juntes de govern respectives triaran els tres millors treballs de cada centre.

A partir d’aquests 27 finalistes, un segon jurat format pel conseller executiu del Departament de Benestar Social i president de l’IMAS, el director executiu de Serveis Socials i el coordinador d’aquesta àrea, escollirà quina és la postal guanyadora que es convertirà en la felicitació de Nadal d’enguany del Consell de Mallorca